För en god sak

cf Att väcka medvetenhet om bröstcancer samt prostatacancer genom spel på FB är en fin gest. Men att spela ett spel och inte göra något mer, vad hjälper det egentligen? Jag vill åstadkomma något större. Jag vill att DU hjälper mig att göra en fantastisk insats. Cystisk Fibros är en ouppmärksammad sjukdom som få ens vet existerar. Gå in på www.rfcf.se och läs om vad vissa lever med, hela livet. Den riktigt goda gärningen kommer här: Skänk pengar till forskningen om CF genom att SMS:a CF 50, CF 100 eller CF 200 till 72901.

Tack för mig.