Låt oss prata "naturvin"

Nästan dagligen får jag någon fråga gällande naturvin. Få vet vad ett naturvin är. Är det ett sånt där orange vin? Är naturvin samma som ekologiskt? Låt oss reda ut några kända begrepp inom vinvärlden.  Enligt EU definieras vin som jäst dryck från nyligen skördade druvor.

Utöver konventionell vinmakning finns de tre kategorier som det talas om: ekologiska viner, biodynamiska viner och naturviner.

Här är enkla och korta beskrivningar av de olika typerna:

Ekologiska viner Ekologiska viner produceras av druvor som odlats utan användning av pesticider och konstgödsel. I övrigt sker produktionen som vanligt. D.v.s. man tillåter användning av  konstgjord jäst och ett 30-tal tillsatser. Producenterna är ofta certifierade av en oberoende kontrollorganisation. Sulfithalten ska vara minst 30 mg/liter lägre än för konventionella viner. På etiketten kan det ofta stå wine made from organically grown grapes  vilket är detsamma som ekologiskt.

Naturviner Ursprungliga sättet att producera vin. Druvorna odlas ekologiskt eller biodynamisk d.v.s utan besprutning av pesticider eller konstgödsel. Druvmusten jäser med naturjäst. Minimala eller inga tillsatser av sulfitet. Inga tillsatser tillåts vid vinifiering. Vinerna klarnas genom gravitation och utan animaliska tillsatser.

Biodynamiska viner Samma grundprinciper som naturviner men man tillämpar antroposofiska metoder. Introducerades av Rudolf Steiner som höll en kurs om agrikultur, Spiritual Foundations for the Renewal of Agriculture, år 1924. Man följer månkalender för att styra när olika moment skall utföras. Homeopatiska principer används för att tillverka olika preparat för att behandla jorden och druvorna. Bland annat fylls kohorn med kospillning som grävs ner i jorden under vintern för att dra åt sig kosmisk energi. Hornen grävs upp efter vintern och innehållet rörs ut i vatten som sprids på vinodlingarna. Preparat som sprids över odlingarna görs bland annat på kamomill, nässlor och ekbark. Organisationen Demeter är specialiserade på biodynamiska viner.

En del pratar om orange viner. Det är vita viner som har skalmacererat en tid. Alltså, jäst med skalen. Skalen ger en mörkare djup färg samt tanniner åt vinet. Ofta får orange viner jäsa i ett amforakrus. Den här stilen av vin påminner troligtvis vinerna som tillverkades under romartiden. Orange viner är enligt mig superhäftiga viner att kombinera med mat. Har du aldrig testat denna vinstil rekommenderar jag varmt att testa nästa gång du går på en trendig krog.

Naturvin Ett riktigt bra exempel på ett gott oranget naturvin. 

Sulfiter, eller svavel, tillsätts i vin för att stabilisera vinet och för att skydda mot oxidation. Det kan jämföras med konserveringsmedel. I naturviner är endast en minimal mängd av sulfiter tillåtet. Ofta tillsätts inga sulfiter alls. Naturviner behöver ofta dekanteras, alltså hällas upp i karaff, en lång stund före servering för att få luft och öppnas upp ordentligt.

Många vinentusiaster av det gamla gardet likställer traditionell vinmakning med konventionella viner och är väldigt anti allt som har med naturvin att göra. Här vill jag faktiskt protestera och är av en annan åsikt. För mig är naturvin så traditionellt det kan bli. Det är så ju såhär vin producerades innan bekämpningsmedel dök upp i och med industrialiseringen. På den gamla tiden fanns inte maskinskörd, besprutning och svavel. Så vad kan vara med traditionellt än naturvin?

Om jag fick drömma så önskar jag att de olika stämplarna suddades bort när det kommer till vin. Jag skulle vilja att man delade in vin i bulkvin och kvalitetsvin. Bulkvin - massproduktion av lägre kvalitet. Kvalitetsvin - handplockade druvor och hållbart framställt. Däremot ser jag gärna grupperingar som vitt, rött, orange och rosé på Systembolaget.

För mig är det helt oviktigt om ett vin är konventionellt framställt eller biodynamiskt odlat. Det viktiga för mig är innehållet i flaskan. Är den slutliga produkten av bra kvalitet? Däremot föredrar jag hållbar odling och bra arbetsvillkor för de anställda.

Något som kan vara värt att veta när det gäller ekologisk vinmakning är att det inte är så enkelt som att bara leta certifiering på en etikett. Det är nämligen så att många producenter i traditionella vinområden som Bourgogne, Bordeaux, Loire, vissa delar av Spanien och Italien producerar ekologiskt eller biodynamisk utan att vara certifierade. Ekologiskt för att det är så de alltid har gjort. Certifieringen är dyr vilket mindre producenter kanske inte alltid har råd att införskaffa. De anser att de inte behöver en symbol på sin flasketikett eftersom de inte gör någon grej av produktionen. Det är så självklart att vinet produceras ekologiskt eller bio. Så stirra dig inte bara blind på att leta efter symboler på etiketter.

Vill du lära dig mer om naturvin rekommenderar jag boken Naturligt vin skriven av Emil Bromé och Emil Arvidsson.